Tag: giao thức api

api-la-gi-p2

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là gì? (Phần 2)

API là công cụ giúp các ứng dụng giao tiếp với nhau trong một cơ sở hạ tầng tích hợp, được kết nối. Tiếp nối bài đăng trước, trong bài đăng này Anothemes sẽ đề cập đến…