Type: Part-time

Group 427319226

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc Khai thác thị trường mới. Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về dịch vụ, sản phẩm công nghệ của công ty. Thương thảo, đàm phán trực tiếp và ký hợp đồng với…

Group 427319278

Lập Trình Viên PHP

Yêu cầu Thành thạo lập trình web trên ngôn ngữ PHP, MySQL,… Hiểu biết về cấu trúc MVC, Javascript, Ajax, Jquery Có hiểu biết cơ bản về HTML/CSS, Bootstrap3 Có kinh nghiệm tối ưu SEO, hiệu năng…