Type: Remote

favpng_web-development-responsive-web-design (2) 1

Thiết kế Website UX/UI

Yêu cầu Nắm vững các kiến thức nền tảng về đồ họa/hội hoạ (hệ màu, phối màu, tương phản, bố cục, các nguyên tắc & chuẩn mực…) Thành thạo các phần mềm đồ họa Photoshop, Adobe Illustrator,…