position: Developer

Group 427319278

Lập Trình Viên PHP

Yêu cầu Thành thạo lập trình web trên ngôn ngữ PHP, MySQL,… Hiểu biết về cấu trúc MVC, Javascript, Ajax, Jquery Có hiểu biết cơ bản về HTML/CSS, Bootstrap3 Có kinh nghiệm tối ưu SEO, hiệu năng…