Tag: chatbot là gì

Chatbot-la-gi

Chatbot là gì? Chatbot hoạt động như thế nào?

Chatbot là một ứng dụng đàm thoại hỗ trợ dịch vụ khách hàng, tương tác và hỗ trợ bằng cách thay thế hoặc tăng cường các tác nhân hỗ trợ con người bằng trí tuệ nhân tạo…