Tag: JavaScript là gì?

JavaScript-la-gi

JavaScript là gì? JavaScript dùng để làm gì?

JavaScript được cho là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất của web. Ngày nay, nó được coi là ngôn ngữ bắt buộc để học và sử dụng đối với mọi coder, nhờ tính linh hoạt trong…