Tag: landing page

landing-page-la-gi

Landing page là gì? Tạo Landing Page hiệu quả năm 2023

Trang landing page (trang đích) tốt sẽ dẫn bạn đến đối tượng mục tiêu và sẽ là một phần của chiến dịch marketing thành công mang đến cho bạn nhiều khách truy cập trang web hơn. Trong…

khac-nhau-website-va-landingpage

Sự khác nhau giữa website và landing page?

Landing page và website phục vụ các mục đích khác nhau. Landing page không phải là website mà chỉ là một trang con của website. Trong một số tình huống, cái này hiệu quả hơn cái kia. …