Tag: Một Số Mẹo Bảo Vệ Website Trước khi Cập Nhật WordPress

update WordPress

Một Số Mẹo Bảo Vệ Website Trước khi Cập Nhật WordPress

Mỗi bản phát hành cập nhật WordPress đều có những tính năng mới thú vị, nâng cấp bảo mật và công nghệ mới nhất. Nhưng cài đặt một phiên bản WordPress mới không chỉ có nghĩa là…