Tag: MVC là gì

mvc-la-gi

MVC là gì? Những kiến thức cơ bản dành cho lập trình viên

Nói đến lập trình website thì không thể bỏ qua mô hình MVC. Bởi nó biến việc phát triển ứng dụng phức tạp thành một quy trình dễ quản lý hơn nhiều. Vậy tại sao nó lại…