Tag: quét web

web-scraping-la-gi-2

Web Scraping là gì? Tìm hiểu chung về web scraping (Phần 2)

Phần tiếp theo của nội dung bao quát về web scraping, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mục đích sử dụng cũng như web scrap tốt, xấu và cách ngăn chặn web scrap xấu…