Tag: remarketing facebook

Remarketing

Remarketing là gì và cách thức thực hiện năm 2022

Remarketing đang trở thành một chiến lược quảng cáo ngày càng phổ biến. Đây là quá trình nhắm mục tiêu đến những cá nhân đã tương tác với thương hiệu của bạn, với mục đích tăng tỷ…