Tag: chức năng và tầm quan trọng của home page

tra16044583006967-min

Chức Năng Và Tầm Quan Trọng Của Home Page Với Website

Home page hay còn gọi là trang chủ của website. Nó được ví như phòng khách của một ngôi nhà, là đại diện bao quát toàn bộ ngôi nhà khi bạn nhìn thấy đầu tiên. Do đó…