Tag: Những điều có thể bạn chưa biết về ReactJS

reactjs

ReactJS Là Gì ? Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Về ReactJS

Nếu Angular là một framework thì ReactJS là một library (thư viện) tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ở view layer. Được xem là một thư viện của Javascript nổi lên với xu hướng Single Page Application, ReactJS…