Tag: Tối ưu dung lượng website wordpress

word

Tối Ưu Dung Lượng Website WordPress

Dung lượng của toàn bộ mã nguồn website wordpress được xem là một phần rất quan trọng trong việc vận hành web. Một trang web có tổng dung lượng thấp sẽ giúp cho việc backup dữ liệu…