Tag: Vai trò của HTML trong lập trình web

html5

Ứng Dụng Cơ Bản HTML5 Trong Thiết Kế Website

HTML5 là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều trong những năm vừa qua. Đây là một ngôn ngữ lập trình được phát triển dựa trên nền tảng của ngôn ngữ HTML và quan trọng…

html

HTML Là Gì ? Vai Trò Của HTML Trong Lập Trình Web

Khi bắt đầu làm quen với lập trình web, chắc hẳn cụm từ đầu tiên mà chúng ta cần chú ý đến đó là ” ngôn ngữ HTMT”. Mức độ phổ biến của HTML ngày càng tăng…